Когато потребителите планират срещи на Microsoft Teams и включват устройства Webex, бутон за присъединяване се появява на устройствата точно преди началото на срещата.


WebRTC е наличен на устройства Webex, които поддържат уеб двигателя.

WebRTC не се поддържа:

  • В настройката на класната стая

  • На Webex Panorama

  • Със SpeakerTrack 60, когато SpeakerTrack е активиран


Тези функции не са налични по време на срещата:

  • Споделяне безжично или с HDMI

  • Бяла дъска

  • Отдалечено управление на камерата

  • Списък на участниците

  • Устройствата Webex с двоен екран показват срещата на основния дисплей

1

Преди да започне срещата, Webex Board показва бутона за присъединяване. Докоснете Присъединяване, за да влезете в срещата.2

Контролите за повикване и самоизгледът изчезват след няколко секунди. Когато се споделя презентация, Webex Board показва презентацията. Споделеното на екрана съдържание обаче не е интерактивно.

1

Преди да започне срещата, сензорният контролер показва бутона за присъединяване. Докоснете Присъединяване, за да влезете в срещата.2

Устройството в стаята показва видео потока от Microsoft Teams. Сензорният контролер предоставя наличните контроли за повикване. Когато се споделя презентация, устройството в стаята показва презентацията. При двойни екрани вторият екран не се използва.


Не важи за DX70 и DX80.

1

Преди да започне срещата, настолното устройство показва бутона за присъединяване. Докоснете Присъединяване, за да влезете в срещата.

2

Контролите за повикване и самоизгледът изчезват след няколко секунди. Когато се споделя презентация, настолното устройство показва презентацията от Microsoft Teams. Споделеното на екрана съдържание обаче не е интерактивно.