Gdy użytkownicy planują spotkania Microsoft Teams i dołączają urządzenia Webex, przycisk dołączania pojawia się na urządzeniach tuż przed rozpoczęciem spotkania.


WebRTC jest dostępny na urządzeniach Webex, które obsługują silnik internetowy. WebRTC nie jest obsługiwany w konfiguracji klasowej.


Te funkcje nie są dostępne podczas spotkania:

  • Udostępnianie bezprzewodowe lub przez HDMI

  • Tablica

  • Sterowanie kamerą dalekiego zasięgu

  • Lista uczestników

  • Urządzenia Webex z dwoma ekranami pokazują spotkanie na głównym wyświetlaczu

1

Przed rozpoczęciem spotkania tablica Webex wyświetla przycisk Dołącz. Naciśnij pozycję Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu.

2

Elementy sterujące połączeniami i widok własny znikają po kilku sekundach. Gdy prezentacja jest udostępniana, Webex Board wyświetla prezentację. Jednak zawartość udostępniana na ekranie nie jest interaktywna.

1

Przed rozpoczęciem spotkania tablica Webex wyświetla przycisk Dołącz. Naciśnij pozycję Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu.2

Elementy sterujące połączeniami i widok własny znikają po kilku sekundach. Gdy prezentacja jest udostępniana, Webex Board wyświetla prezentację. Jednak zawartość udostępniana na ekranie nie jest interaktywna.

1

Przed rozpoczęciem spotkania na kontrolerze dotykowym zostanie wyświetlony przycisk Dołącz. Naciśnij pozycję Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu.2

Urządzenie pokojowe wyświetla strumień wideo z microsoft teams. Kontroler dotykowy zapewnia dostępne elementy sterujące połączeniami. Gdy prezentacja jest udostępniana, urządzenie pokoju wyświetla prezentację. Na dwóch ekranach drugi ekran nie jest używany.


Nie dotyczy DX70 i DX80.

1

Przed rozpoczęciem spotkania w aplikacji Desk Pro zostanie wyświetlony przycisk Dołącz. Naciśnij pozycję Dołącz, aby wziąć udział w spotkaniu.

2

Elementy sterujące połączeniami i widok własny znikają po kilku sekundach. Gdy prezentacja jest udostępniana, Desk Pro wyświetla prezentację z Microsoft Teams. Jednak zawartość udostępniana na ekranie nie jest interaktywna.