Når brukere planlegger Microsoft Teams-møter og inkluderer Cisco-enheter vises en bli med-knapp på enheter rett før møtet begynner.


WebRC er tilgjengelig på enheter som støtter webmotoren.

WebRTC støttes ikke:

 • I klasseromoppsett

 • På Panorama

 • Med SpeakerTrack 60 når SpeakerTrack er aktivert


Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i møtet:

 • Trådløs deling eller med en HDMI

 • Bruke tavler

 • Kamerastyring for den borteste enden

 • Deltakerliste

 • Enheter med dobbeltskjermen viser møtet på hoveddisplayet

Bli med i et Microsoft Teams-møte på enheten:

 1. Før møtet starter viser enheten eller berøringspanelet Bi med-tasten. Trykk på den for å bli med i møtet. 2. Samtalekontrollene og egenvisningen blekner bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles viser Webex-enheten presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen er imidlertid ikke interaktiv.

  På enheter i Room-serien med dobbel skjerm brukes ikke den andre skjermen.