Når brukere planlegger Microsoft Teams-møter og inkluderer Webex-enheter, vises en Bli med-knapp på enhetene rett før møtet begynner.


WebRTC er tilgjengelig på Webex-enheter som støtter webmotoren.

WebRTC støttes ikke:

  • I klasseromsoppsett

  • På Webex Panorama

  • Med SpeakerTrack 60 når SpeakerTrack er aktivert


Disse funksjonene er ikke tilgjengelige under møtet:

  • Dele trådløst eller med en HDMI

  • Tavle

  • Fjernkamerakontroll

  • Deltakerliste

  • Webex-enheter med to skjermer viser møtet på hovedskjermen

1

Før møtet starter viser Webex-tavlen Bli med-knappen. Trykk på Bli med for å få tilgang til møtet.2

Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser Webex-tavlen presentasjonen. Innholdet som deles på skjermen, er imidlertid ikke interaktivt.

1

Før møtet starter, viser berøringskontrolleren Bli med-knappen. Trykk på Bli med for å få tilgang til møtet.2

Romenheten viser videostrømmen fra Microsoft Teams. Berøringskontrolleren har de tilgjengelige anropskontrollene. Når en presentasjon deles, viser romenheten presentasjonen. På to skjermer brukes ikke den andre skjermen.


Gjelder ikke for DX70 og DX80.

1

Før møtet starter, viser desk-enheten Bli med-knappen. Trykk på Bli med for å få tilgang til møtet.

2

Anropskontrollene og selvvisningen tones bort etter noen sekunder. Når en presentasjon deles, viser Desk-enheten presentasjonen fra Microsoft Teams. Innholdet som deles på skjermen, er imidlertid ikke interaktivt.