כאשר המשתמשים מתזמנים פגישות של Microsoft Teams וכוללים מכשירי Webex, לחצן הצטרפות מופיע במכשירים ממש לפני תחילת הפגישה.


WebRTC זמין במכשירי Webex התומכים במנוע האינטרנט.

WebRTC אינו נתמך:

  • בהגדרת כיתה

  • בפנורמה של Webex

  • ב-SpeakerTrack 60 כאשר SpeakerTrack מופעל


התכונות האלה אינן זמינות במהלך הפגישה:

  • שיתוף אלחוטי או עם HDMI

  • לוח עבודה

  • פקד מצלמה לקצה רחוק

  • רשימת משתתפים

  • מכשירי Webex עם מסכים כפולים מציגים את הפגישה בצג הראשי

1

לפני תחילת הפגישה, Webex Board מציג את הלחצן 'הצטרף'. הקש על הצטרף כדי להיכנס לפגישה.2

פקדי השיחה והתצוגה העצמית נמוגים לאחר כמה שניות. כשהמצגת משותפת, Webex Board מראה את המצגת. עם זאת, התוכן המשותף על גבי המסך אינו אינטראקטיבי.

1

לפני תחילת הפגישה, בקר המגע מציג את הלחצן 'הצטרף'. הקש על הצטרף כדי להיכנס לפגישה.2

המכשיר לחדר מציג את הזרמת הווידאו מ-Microsoft Teams. בקר המגע מציג את פקדי השיחה הזמינים. כשהמצגת משותפת, המכשיר לחדר מראה את המצגת. במסכים כפולים, המסך השני אינו בשימוש.


האפשרות אינה חלה על DX70 ועל DX80.

1

לפני תחילת הפגישה, המכשיר השולחני מציג את הלחצן 'הצטרף'. הקש על הצטרף כדי להיכנס לפגישה.

2

פקדי השיחה והתצוגה העצמית נמוגים לאחר כמה שניות. בעת שיתוף מצגת, המכשיר השולחני מראה את המצגת מ-Microsoft Teams. עם זאת, התוכן המשותף על גבי המסך אינו אינטראקטיבי.