Když uživatelé naplánují schůzky Microsoft Teams a zahrnou zařízení Webex, zobrazí se na zařízeních tlačítko pro připojení těsně před zahájením schůzky.


WebRTC je k dispozici na zařízeních Webex, která podporují webový modul. WebRTC není podporován v nastavení učebny.


Tyto funkce nejsou během schůzky dostupné:

  • Bezdrátové sdílení nebo s rozhraním HDMI

  • Tabule

  • Ovládání kamery na vzdáleném konci

  • Seznam účastníků

  • Zařízení Webex se dvěma obrazovkami zobrazují schůzku na hlavním displeji

1

Před zahájením schůzky se na desce Webex zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.

2

Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení zmizí po několika sekundách. Když je prezentace sdílena, deska Webex zobrazí prezentaci. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

1

Před zahájením schůzky se na desce Webex zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.2

Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení zmizí po několika sekundách. Když je prezentace sdílena, deska Webex zobrazí prezentaci. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

1

Před zahájením schůzky se na dotykovém ovladači zobrazí tlačítko Připojit se. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.2

Zařízení místnosti zobrazí datový proud videa z Microsoft Teams. Dotykový ovladač poskytuje dostupné ovládací prvky volání. Když je prezentace sdílená, zařízení místnosti ji zobrazí. Na dvou obrazovkách se druhá obrazovka nepoužívá.


Nevztahuje se na DX70 a DX80.

1

Před zahájením schůzky zobrazí Desk Pro tlačítko Připojit se. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.

2

Ovládací prvky hovoru a vlastní zobrazení zmizí po několika sekundách. Když je prezentace sdílená, Desk Pro zobrazí prezentaci z Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.