Когато са активирани записи за отделни потребители, всяка среща, събитие или тренировъчна сесия, която потребителят хоства, е записана. Записът започва, когато събранието започне и не може да бъде спряно или спряно на пауза, след като събранието започне.

Преди да започнете

За да разрешите автоматични записи за потребител, разрешете прекалявания за разпределение на съхранението за този потребител.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители и изберете потребителя, за да промените привилегиите за.

2

В панела, който се отваря отдясно, в Услугитеизберете Събрание .

3

Под Сайтове за събрания на Webexизберете webex сайта, за който да промените привилегиите.

4

Щракнете върху Разширени потребителски настройки и Кодове за проследяване.

5

Под секцията Потребителски настройки проверете Автоматично записване на всички събрания .

6

Щракнете върху Актуализиране.