Keď je povolené nahrávanie pre jednotlivých používateľov, zaznamená sa každé stretnutie, udalosť alebo školenie, ktoré používateľ hostí. Nahrávanie sa spustí, keď sa schôdza začne, a po začatí schôdze sa nedá zastaviť ani pozastaviť.

Predtým ako začneš

Ak chcete používateľovi povoliť automatické nahrávanie, povoliť prebytočné pridelenie úložiska pre daného používateľa .
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com , ísť do Používatelia a vyberte používateľa, ktorému chcete zmeniť privilégiá.

2

Na paneli, ktorý sa otvorí vpravo, v Služby , vyberte Stretnutie .

3

Pod Webexové stránky stretnutí , vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť privilégiá.

4

Kliknite Rozšírené nastavenia používateľa a kódy sledovania .

5

Pod Používateľské nastavenia oddiel, skontrolujte Automaticky zaznamenávať všetky stretnutia .

6

Kliknite Aktualizovať .