Gdy nagrania dla poszczególnych użytkowników są włączone, rejestrowane jest każde spotkanie, wydarzenie lub sesja szkoleniowa, którą prowadzi użytkownik. Nagrywanie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia spotkania i nie można go zatrzymać ani wstrzymać po rozpoczęciu spotkania.

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć automatyczne nagrywanie dla użytkownika, zezwól na przekroczenia limitów przydziału magazynu dla tegoużytkownika.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla który chce zmienić uprawnienia.

2

W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, w Obszarze Usługiwybierz pozycję Spotkanie.

3

W obszarze Witryny spotkań Webexwybierz witrynę Webex, dla których chcesz zmienić uprawnienia.

4

Kliknij zaawansowane ustawienia użytkownika i kody śledzenia.

5

W sekcji Ustawienia użytkownika zaznacz opcję Automatycznie nagrywaj wszystkie spotkania.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.