Gdy nagrania dla poszczególnych użytkowników są włączone, nagrywane jest każde spotkanie, wydarzenie lub sesja szkoleniowa prowadząca użytkownika. Nagrywanie rozpoczyna się po rozpoczęciu spotkania i nie można go zatrzymać ani wstrzymać po jego rozpoczęciu.

Przed rozpoczęciem

Aby włączyć automatyczne nagrania dla użytkownika, zezwól na nadwyżki alokacji miejsca do przechowywania dla tego użytkownika .
1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkowników i wybierz użytkownika, aby zmienić uprawnienia.

2

W panelu, który otworzy się po prawej stronie, w obszarze Usługi wybierz Spotkanie .

3

W obszarze Witryny spotkań Webex wybierz witrynę Webex, aby zmienić uprawnienia.

4

Kliknij opcję Zaawansowane ustawienia użytkownika i kody monitorowania .

5

W sekcji Ustawienia użytkownika zaznacz opcję Automatycznie rejestruj wszystkie spotkania .

6

Kliknij Zaktualizuj .