כאשר הקלטות עבור משתמשים בודדים מופעלות, כל פגישה, אירוע או הדרכה שהמשתמש מארח מוקלטים. ההקלטה מתחילה כאשר הפגישה מתחילה ולא ניתן לעצור אותה או להשהות אותה, לאחר תחילת הפגישה.

לפני שתתחיל

כדי לאפשר הקלטות אוטומטיות עבור משתמש, אפשר הקצאות יתר של הקצאת אחסון עבור אותו משתמש.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש כדי לשנות את ההרשאות עבורו.

2

בחלונית שנפתחת מימין, בשירותים , בחר פגישה.

3

תחת אתריפגישות של Webex, בחר את אתר Webex כדי לשנות את ההרשאות עבורו.

4

לחץ על הגדרות משתמש מתקדמות וקודימעקב.

5

תחת המקטע הגדרות משתמש, בדוק הקלטה אוטומטית של כל הפגישות.

6

לחץ על עדכן.