Kada su omogućene snimke za pojedinačne korisnike, snima se svaki sastanak, događaj ili sesija vježbanja koju korisnik hostira. Snimanje počinje kada sastanak započne i ne može se zaustaviti ili pauzirati nakon početka sastanka.

Prije nego što počnete

Da biste omogućili automatske snimke za korisnika, dopustite prekoračenja alokacije prostora za pohranu za tog korisnika.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnici i odaberite korisnika za koji želite da promenite privilegije za .

2

Na ploči koja se otvara s desne strane u odjeljku Servisiodaberite Sastanak.

3

U odjeljku Webex web-mjestasastanka odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti ovlasti.

4

Kliknite Dodatne korisničke postavke i kodovi za praćenje.

5

U odjeljku Korisničke postavke potvrdite okvir Automatski snimi sve sastanke.

6

Kliknite Ažuriraj.