Kada su omogućeni snimci za pojedinačne korisnike, zapisuje se svaki sastanak, događaj ili obuka koju korisnik hostuje. Snimanje počinje kada sastanak počne i ne može se zaustaviti ili pauzirati nakon početka sastanka.

Pre nego što počneš

Da biste omogućili automatsko snimanje za korisnika, dozvolite prelamanje dodele prostora za skladištenje za tog korisnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Korisnici" i izaberite korisnika za kojeg ćete promeniti privilegije.

2

Na tabli koja se otvara sa desne strane, u Uslugamaizaberite stavku Sastanak.

3

U okviru Webex lokacijeza sastanke izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite privilegije.

4

Izaberite stavku Napredne korisničke postavke i kodovi za praćenje.

5

U odeljku Korisničke postavke proverite automatsko zapisivanje svih sastanaka.

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .