Kada su omogućeni snimci za pojedinačne korisnike, svaki sastanak, događaj ili sesija obuke koje snimaju organizatori korisnika. Snimanje počinje kada sastanak počne i ne može se zaustaviti ili pauzirajti nakon početka sastanka.

Pre nego što počnete

Da biste omogućili automatske snimke za korisnika, dozvolite prekoračenje dodeljivanja skladišta za tog korisnika .
1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com , idite na " Korisnici " i izaberite korisnika za koji će se promeniti privilegije.

2

Na tabli koja se otvara sa desne strane, u uslugama izaberite Sastanak .

3

U okviru Webex Meetings lokacija izaberite Webex sajt biste promenili privilegije.

4

Kliknite na napredna podešavanja korisnika i kodove za praćenje .

5

U odeljku "Podešavanja korisnika " označite opciju "Automatski snimi sve sastanke" .

6

Kliknite na Ažuriraj .