När inspelningar för enskilda användare är aktiverade spelas varje möte, händelse eller utbildningsmöte som användaren är värd för in. Inspelningen startar när mötet börjar och kan inte stoppas eller pausas när mötet väl har startat.

Innan du börjar

Om du vill aktivera automatiska inspelningar för en användare ska du tillåta överskott av lagringstilldelning för den användaren .
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer användaren att ändra privilegierna för.

2

I panelen som öppnas till höger i Tjänster väljer du Möte .

3

Under Webex-mötesplatser väljer du Webex-webbplatsen för att ändra privilegierna för.

4

Klicka på Avancerade användarinställningar och spårningskoder .

5

Under avsnittet Användarinställningar markerar du Spela in alla möten automatiskt .

6

Klicka på Uppdatering .