За приложението на камерата проверете актулизациите, когато я статирате. Когато бъде открита актуализация на приложение, приложението на камерата изтегля актуализацията във фонов режим. Бутонът Актуализации показва броя на наличните актуализации. Номер 1 показва, че има актуализация или за приложението на камерата, или за фърмуера й. Номер 2 показва, че има актуализации както за приложението на камерата, така и за фърмуера й.

1

Натиснете бутона Актуализации.

2

Щракнете върху Актуализиране и рестартиране на приложение.

Ако приложението на камерата покаже, че фърмуерът ви е актуален, можете също да щракнете върху Проверка за актуализация, за да проверите ръчно дали има налична актуализация.