Aplikacija Kamera provjerava ima li ažuriranja kada je pokrenete. Kada se otkrije Ažuriranje aplikacije, aplikacija Kamera preuzima ažuriranje u pozadini. Gumb obnove prikazuje broj raspoloživih ažuriranja. Broj 1 ukazuje na to da postoji ažuriranje za aplikaciju kamera ili za firmware fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupna ažuriranja za aplikaciju kamera i fotoaparat firmware-a.

1

Kliknite gumb obnove.

2

Kliknite Ažuriraj i ponovno pokreni aplikaciju.

Ako aplikacija Kamera pokaže da je vaš firmware ažuran, možete kliknuti i provjeri ima li ažuriranje kako biste ručno provjerili ima li dostupnog ažuriranja.