Aplikacja aparatu sprawdza dostępność aktualizacji po jej uruchomieniu. Gdy zostanie wykryta aktualizacja aplikacji, aplikacja aparatu pobiera ją w tle. Przycisk Aktualizacje wyświetla liczbę dostępnych aktualizacji. Cyfra 1 oznacza, że jest aktualizacja albo aplikacji aparatu, albo oprogramowania sprzętowego aparatu. Cyfra 2 oznacza, że dostępne są aktualizacje zarówno aplikacji aparatu, jak i oprogramowania sprzętowego aparatu.

1

Wybierz przycisk Aktualizuj.

2

Kliknij przycisk Aktualizuj i uruchom ponownie aplikację.

Jeśli aplikacja aparatu pokazuje, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne, możesz również kliknąć przycisk Sprawdź aktualizację, aby ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja.