Kamera-appen søger efter opdateringer, når du starter den. Når der registreres en app-opdatering, downloader kamera-appen opdateringen i baggrunden. Knappen Opdateringer viser antallet af tilgængelige opdateringer. Tallet 1 angiver, at der er en opdatering til enten kamera-appen eller kamera-firmwaren. Tallet 2 angiver, at opdateringerne til både kamera-appen og kameraets firmware er tilgængelige.

1

Klik på knappen Opdater.

2

Klik på Opdater, og genstart programmet.

Hvis kamera-appen viser, at din firmware er opdateret, kan du også klikke på Kontrollér for at opdatere for manuelt at kontrollere, om der er en tilgængelig opdatering.