Aplikace kamery po spuštění kontroluje aktualizace. Když je zjištěna aktualizace aplikace, stáhne ji aplikace kamery na pozadí. Tlačítko Aktualizace zobrazuje počet dostupných aktualizací. Číslo 1 znamená, že je k dispozici aktualizace aplikace kamery nebo firmwaru kamery. Číslo 2 znamená, že jsou k dispozici aktualizace aplikace kamery i firmwaru kamery.

1

Klikněte na tlačítko Aktualizace.

2

Klikněte na tlačítko Aktualizovat a restartovat aplikaci.

Pokud aplikace kamery ukazuje, že firmware je aktuální, můžete také kliknout na možnost Zkontrolovat aktualizaci a ručně zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace.