Kameraappen kontrollerar om det finns uppdateringar när den startas. När en appuppdatering identifieras så laddar appen ner uppdateringen i bakgrunden. Knappen Uppdateringar visar antalet tillgängliga uppdateringar. Siffran 1 innebär att det finns en uppdatering antingen för kameraappen eller för kamerans fasta programvara. Siffran 2 innebär att det finns uppdateringar för både kameraappen och kamerans fasta programvara.

1

Klicka på knappen Uppdateringar.

2

Klicka på Uppdatera och starta om programmet.

Om kameraappen visar att den fasta programvaran är uppdaterad kan du klicka på Sök efter uppdatering ändå för att kontrollera om det finns en tillgänglig uppdatering.