Aplikacija kamere proverava da li postoje ispravke kada je pokrenete. Kada se otkrije ispravka aplikacije, aplikacija kamere preuzima ispravku u pozadini. Dugme " Ažuriraj" prikazuje broj dostupnih ispravki. Broj 1 ukazuje na to da postoji ispravka za aplikaciju kamere ili za firmver fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupne ispravke i za aplikaciju kamere i za firmver fotoaparata.

1

Kliknite na dugme Ažuriraj.

2

Kliknite na dugme Ažuriraj i ponovo pokreni aplikaciju.

Ako aplikacija kamere pokazuje da je firmver autinski, takođe možete da kliknete na dugme Proveri da li postoji ispravka da biste ručno proverili da li postoji dostupna ispravka.