Cisco поддържа само настоящите версии на Google Play на Cisco Jabber за Android. Предишните версии на Google Play на Cisco Jabber за Android стават остарели, след като новата версия е налична. Дефектите, открити в някое от изданията на Cisco Jabber, се оценяват спрямо текущите версии.

Тази политика се прилага независимо от това дали Cisco Jabber за Android е изтеглен от Google Play или от cisco.com.