Cisco acceptă doar versiunile actuale Google Play ale Cisco Jabber pentru Android. Versiunile anterioare Google Play ale Cisco Jabber pentru Android devin perimate după ce noua versiune este disponibilă. Defectele găsite în oricare din versiunile Cisco Jabber sunt evaluate în comparație cu versiunile actuale.

Această politică se aplică indiferent dacă Cisco Jabber pentru Android a fost descărcat din Google Play sau de la cisco.com.