Cisco støtter bare de gjeldende Google Play-versjonene av Cisco Jabber for Android. Tidligere Google Play-versjoner av Cisco Jabber for Android blir foreldet når den nye versjonen er tilgjengelig. Det finnes defekte feil i noen av Cisco Jabber-versjonene som evalueres mot gjeldende versjoner.

Denne policyen gjelder uansett om Cisco Jabber for Android ble lastet ned fra Google Play eller from cisco.com.