Cisco podržava samo aktuelne Google Play verzije Cisco Jabber-a za Android. Prethodne Google Play verzije Cisco Jabber-a za Android postaju zastarele kada nova verzija bude dostupna. Nedostaci pronađeni u bilo kom izdanju Cisco Jabber-a procenjuju se u odnosu na trenutne verzije.

Ova politika se primenjuje bez obzira na to da li je Cisco Jabber za Android preuzet sa Google Play-a ili sa cisco.com.