Cisco stöder endast aktuella Google Play-versioner av Cisco Jabber för Android. Tidigare Google Play-versioner av Cisco Jabber för Android blir föråldrade när den nya versionen är tillgänglig. Fel som finns i någon av Cisco Jabber-versionerna utvärderas mot aktuella versioner.

Den här policyn gäller oavsett om Cisco Jabber för Android har hämtats från Google Play eller från cisco.com.