В зависимост от това как сиСайт на Webexе конфигуриран, аудиото от MP4 записи от срещи може да бъде настроено да се транскрибира автоматично. Администраторите на сайта могат да включат тази функционалност за всеки, за конкретни потребители или да ви позволят да я включите за себе си. За повече информация вижте Създаване на преписи на запис в Webex Meetings, Webex Webinars и Webex Events (класически) .

Домакините могат да изключат преписа , ако не искат другите да го виждат, когато пускат записа.

За да слушате конкретно лице, което говори в запис, вижте Слушайте конкретен говорител в запис.

1

Пуснете записа на срещата .

Преписът се показва вдясно от видеото.
2

За да намерите ключова дума в преписа, въведете дума или фраза в полето за търсене.

Резултатите от съвпадението са подчертани в преписа.
3

Ако вие сте домакин и искате да редактирате текста на преписа, щракнете върху иконата на молив до текста, който искате да редактирате, редактирайте текста и щракнете върху Запазване .