Afhankelijk van de manier waarop uwWebex-siteis geconfigureerd, kan de audio van MP4-opnamen van een vergadering worden ingesteld om automatisch te worden getranscriscribeerd. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor bepaalde gebruikers of u toestaan deze zelf in of uit te schakelen. Zie voor meer informatie Opnametranscripties maken in Webex Meetings, Webex Webinars en Webex Events (klassiek).

Hosts kunnen de transcriptie uitsluiten als ze niet willen dat anderen deze kunnen zien wanneer ze de opname afspelen.

Als u wilt luisteren naar een specifieke persoon die in een opname spreekt, gaat u naar Naar een specifieke spreker in een opname luisteren.

1

Speel de opname van de vergadering af .

De transcriptie wordt rechts van de video weergegeven.
2

Als u een trefwoord in de transcriptie wilt vinden, typt u een woord of zin in het zoekvak.

Overeenkomende resultaten worden gemarkeerd in de transcriptie.
3

Als u de host bent en de tekst van de transcriptie wilt bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast de tekst die u wilt bewerken, bewerkt u de tekst en klikt u op Opslaan .