Avhengig av hvordan duWebex-nettsteder konfigurert, kan lyden til MP4-møteopptak settes opp til å bli transkribert automatisk. Nettstedsadministratorer kan slå på denne funksjonaliteten for alle, for spesifikke brukere, eller la deg slå på denne for deg selv. For mer informasjon, se Opprette opptakstranskripsjoner i Webex Meetings, Webex Webinarer og Webex Events (klassisk) .

Verter kan ekskludere transkripsjonen hvis de ikke vil at andre skal se det når de spiller av opptaket.

For å lytte til en bestemt person som snakker i et opptak, se Lytt til en bestemt høyttaler i et opptak.

1

Spill av møteopptaket .

Transkripsjonen vises til høyre for videoen.
2

For å finne et nøkkelord i transkripsjonen, skriv inn et ord eller en setning i søkeboksen.

Matchende resultater er uthevet i transkripsjonen.
3

Hvis du er verten og du vil redigere transkripsjonsteksten, klikker du på blyantikonet ved siden av teksten du vil redigere, redigerer teksten og klikker på Lagre .