Ovisno o tome kako vašWebex web-mjestoako je podešeno, može se podesiti da se zvuk MP4 snimaka za sastanke prepisuje automatski. Administratori web-lokacija mogu uključiti ovu funkcionalnost za svakoga, za određene korisnike ili vam dopustiti da je sami uključite. Za više informacija pogledajte Izrada transkripata za snimanje na Webex sastancima, Webex Webinars i Webex događanjima (klasično).

Domaćini mogu isključiti transkript ako ne žele da ga drugi vide dok reproduciraju snimku.

Za slušanje određene osobe koja govori u snimci, pogledajte Slušanje određenog zvučnika u snimci.

1

Pusti snimku sastanka.

Transkript se pojavljuje s desne strane videozapisa.
2

Da biste pronašli ključnu riječ u transkriptu, upišite riječ ili frazu u okvir za pretraživanje.

Rezultati podudaranja istaknuti su u transkriptu.
3

Ako ste domaćin i želite urediti tekst transkripta, kliknite ikonu olovke pored teksta koji želite urediti, uredite tekst i kliknite Spremi.