U zavisnosti od toga kako se vašWebex lokacijaje konfigurisan, zvuk MP4 snimaka sastanaka može biti podešen da se automatski transkribuje. Administratori sajtova mogu da uključe ovu funkcionalnost za sve, za određene korisnike ili da vam dozvole da je sami uključite. Za više informacija, pogledajte Kreiraj transkripte za snimanje na Webex sastancima, Webex vebinarima i Webex događajima (klasično).

Domaćini mogu da isključe transkript ako ne žele da ga drugi vide prilikom reprodukcije snimka.

Da biste slušali određenu osobu kako govori na snimku, pogledajte Slušajte određenog govornika na snimku.

1

Pusti snimak sastanka.

Transkript se pojavljuje desno od video snimka.
2

Da biste pronašli ključnu reč u transkriptu, unesite reč ili frazu u okvir za pretragu.

Rezultati podudaranja su istaknuti u transkriptu.
3

Ako ste domaćin i želite da izmenite tekst transkripta, kliknite na ikonu olovke pored teksta koji želite da izmenite, izmenite tekst i kliknite na Sačuvaj.