Персонализиране на шаблоните за имейли

Изберете кои данни за присъединяване към събрание включва календарната услуга в поканите за събрания.

1

Влезте в изгледа на клиента на https://admin.webex.com/login.

2

В левия навигационен екран под Услуги щракнете върху Събрание.

3

Намерете секцията Персонализиране на подробни данни за присъединяване към събрание.

4

Изберете дали да показвате Данни за Присъединяване по телефон.

Когато включите подробните данни за набиране, можете също да изберете да добавите връзка към глобални номера за повикване, връзка към ограничения за обаждания без пътни такси или и двете.

5

Показване или скриване на подробности относно присъединяването от приложение или видео-конференциращо устройство.

Когато включите данните за набиране на видео, можете също да изберете да включите IVR IP адрес, връзка за присъединяване към Skype за бизнес или и двете.

6

Щракнете върху Добавяне на език и след това изберете езика от падащото меню, за да създадете персонализиран горен и долен колонтитул за някой от езиците, които поддържа Услугата за хибриден календар. Когато имате текста на горния и долния колонтитул, който искате, щракнете върху Запиши.

Стойностите на горния и долния колонтитул имат максимум 1024 знака всеки (включително интервали).

7

След като сте добавили персонализиран горен и долен колонтитул за даден език, можете да изберете този език като по подразбиране за всеки друг език, който няма дефиниран потребителски горен и долен колонтитул. Вашият езиков избор по подразбиране се записва автоматично.