E-mailsjablonen aanpassen

Kies welke details voor deelname aan de vergadering de agendaservice opneemt in uitnodigingen voor vergaderingen.
1

Meld u aan bij de klantweergave vanhttps://admin.webex.com/login .

2

In het linkernavigatievenster, onder Services klik Vergadering > Instellingen .

3

Zoek de Aanpassing voor deelname aan vergadering sectie.

4

Kiezen of u wilt weergeven Deelnemen via de telefoon details.

Wanneer u de inbelgegevens opneemt, kunt u er ook voor kiezen om een koppeling naar algemene inbelnummers, een koppeling naar beperkingen voor gratis bellen of beide toe te voegen.

5

Details over deelname via een toepassing of videovergaderen of verbergen.

Wanneer u de gegevens voor het bellen via video opneemt, kunt u er ook voor kiezen een IVR IP-adres, een Skype voor Bedrijven- koppeling voor deelnemen of beide op te nemen.

6

Klik op Een taal toevoegen en selecteer vervolgens de taal in het vervolgkeuzemenu om een aangepaste kop- en voettekst te maken voor een van de talen die de service voor hybride agenda ondersteunt. Wanneer u de gewenste kop- en voettekst hebt, klikt u op Opslaan .

De waarden voor koptekst en voettekst mogen elk maximaal 1024 tekens bevatten (inclusief spaties).

7

Nadat u een aangepaste kop- en voettekst voor een taal hebt toegevoegd, kunt u die taal als standaard kiezen voor elke andere taal waarvoor geen aangepaste kop- en voettekst is gedefinieerd. Uw standaardtaalkeuze wordt automatisch opgeslagen.