Tilpasse e-postmaler

Velg hva slags møtedeltakelsesinformasjon som kalendertjenesten skal inkludere i møteinvitasjoner.
1

Logg på kundevisningen forhttps://admin.webex.com/login .

2

I navigasjonsruten til venstre, under Tjenester klikk Møte > Innstillinger .

3

Finn Tilpassing av møte-bli delen.

4

Velg om du vil vise Bli med via telefon-informasjonen.

Når du inkluderer innringingsinformasjonen, kan du også velge å legge til en kobling til globale innringingsnumre, en kobling til begrensninger for gratisnummer eller begge deler.

5

Vis eller skjul informasjon om å bli med fra et program eller en videokonferanseenhet.

Når du inkluderer videooppringingsinformasjonen, kan du også velge å inkludere en IVR IP-adresse, en kobling for å bli med i Skype for Business eller begge deler.

6

Klikk på Legg til et språk, og velg deretter språket fra rullegardinmenyen for å opprette en egendefinert topp- og bunntekst for et språk som hybridkalendertjenesten støtter. Når du har valgt topp- og bunnteksten som du vil bruke, klikker du på Lagre.

Topp- og bunntekstverdiene har maksimalt 1024 tegn hver (inkludert mellomrom).

7

Når du har lagt til en egendefinert topp- og bunntekst for et språk, kan du velge dette språket som standard for alle andre språk som ikke har en egendefinert topp- og bunntekst. Standard språkvalg lagres automatisk.