Přizpůsobení šablon e-mailů

Zvolte podrobnosti o připojení ke schůzce, které služba kalendáře obsahuje v pozvánkách na schůzku.

1

V zobrazení zákazníka v aplikaci https://admin.webex.compřejděte do Nastavení organizace.

2

Vyhledejte část Přizpůsobit podrobnosti o připojení ke schůzce.

3

Zvolte, zda se mají zobrazit podrobnosti o připojení po telefonu.

Pokud zahrnete podrobnosti o vytáčení, můžete také přidat odkaz na globální čísla pro volání, odkaz na omezení volání bezplatnou linkou nebo obojí.

4

Zobrazení nebo skrytí podrobností o připojení z aplikace nebo videokonferenčního zařízení.

Když zahrnete podrobnosti o vytáčení videa, můžete také zvolit, zda chcete zahrnout IP adresu IVR, odkaz na připojení Ke Skypu pro firmy nebo obojí.

5

Klikněte na Přidat jazyk a pak vyberte jazyk z rozevírací nabídky a vytvořte vlastní záhlaví a zápatí pro libovolný jazyk, který hybridní kalendářová služba podporuje. Až budete mít text záhlaví a zápatí, klikněte na Uložit.

Hodnoty záhlaví a zápatí mají maximálně 1024 znaků (včetně mezer).

6

Po přidaných vlastních záhlavích a zápatí pro jazyk můžete tento jazyk zvolit jako výchozí pro jakýkoli jiný jazyk, který nemá definované vlastní záhlaví a zápatí. Výchozí volba jazyka se automaticky uloží.