Přizpůsobení šablon e-mailů

Zvolte, které podrobnosti o připojení ke schůzce bude služba kalendáře obsahovat v pozvánkách na schůzky.

1

Přihlaste se k zobrazení zákazníka https://admin.webex.com/login.

2

V levém navigačním podokně klikněte v části Služby na Schůzka.

3

Vyhledejte část Přizpůsobit podrobnosti o připojení ke schůzce.

4

Zvolte, zda se mají zobrazit podrobnosti o připojení telefonem.

Když uvedete podrobnosti o telefonickém připojení, můžete také přidat odkaz na globální telefonní čísla, odkaz na omezení bezplatného volání nebo obojí.

5

Zobrazení nebo skrytí podrobností o připojení z aplikace nebo videokonferenčního zařízení

Když zahrnete podrobnosti o vytáčení videa, můžete taky zahrnout IP adresu IVR, odkaz pro připojení ke Skypu pro firmy nebo obojí.

6

Klikněte na Přidat jazyk a pak z rozevírací nabídky vyberte jazyk a vytvořte vlastní záhlaví a zápatí pro všechny jazyky, které hybridní kalendářová služba podporuje. Až budete mít požadovaný text záhlaví a zápatí, klikněte na Uložit.

Hodnoty záhlaví a zápatí mají maximálně 1024 znaků (včetně mezer).

7

Po přidání vlastního záhlaví a zápatí pro jazyk můžete tento jazyk zvolit jako výchozí pro jakýkoli jiný jazyk, který nemá definované vlastní záhlaví a zápatí. Výchozí volba jazyka se automaticky uloží.