Prilagodite predloške e-pošta -pošte

Odaberite koje pojedinosti o pridruživanju sastancima usluga kalendara uključuje u pozivnice za sastanke.
1

Prijavite se na pregled korisnikahttps://admin.webex.com/login .

2

U lijevom navigacijskom oknu, ispod Usluge kliknite Sastanak > Postavke .

3

Locirajte Prilagodba pridruživanja sastanku odjeljak.

4

Odaberite želite li prikazati Pridružite se telefonom detaljima.

Kada uključite pojedinosti o pozivu, također možete odabrati da dodate vezu na globalne brojeve za pozive, vezu na ograničenja besplatnih poziva ili oboje.

5

Prikažite ili sakrijte pojedinosti o pridruživanju iz aplikacije ili uređaja za video konferencije.

Kada uključite pojedinosti video biranja, također možete odabrati da uključite IVR IP adresa, veza za pridruživanje Skypeu za tvrtke ili oboje.

6

Kliknite Dodajte jezik a zatim odaberite jezik s padajući izbornik kako biste stvorili prilagođeno zaglavlje i podnožje za bilo koji od jezika koje podržava usluga hibridnog kalendara. Kada dobijete željeni tekst zaglavlja i podnožja, kliknite Spremi .

Vrijednosti zaglavlja i podnožja imaju najviše 1024 znaka svaka (uključujući razmake).

7

Nakon što dodate prilagođeno zaglavlje i podnožje za jezik, možete odabrati taj jezik kao zadani za bilo koji drugi jezik koji nema definirano prilagođeno zaglavlje i podnožje. Vaš zadani izbor jezika sprema se automatski.