Prilagodba predložaka e-pošte

Odaberite detalje o uključivanju u sastanak koje usluga kalendara uključuje u pozivnice za sastanak.

1

Prijavite se u prikaz klijenta za https://admin.webex.com/login.

2

U lijevom navigacijskom oknu u odjeljku Servisi kliknite Sastanak .

3

Pronađite odjeljak Prilagodba detalja o pridruživanju sastanku.

4

Odaberite želite li prikazati Pojedinosti o pridruživanju telefonu.

Kada uključite detalje o uključivanju biranjem, možete odabrati i dodavanje veze na globalne brojeve poziva, vezu na besplatna ograničenja poziva ili oboje.

5

Prikaz ili skrivanje pojedinosti o pridruživanju aplikaciji ili uređaju za videokonferencije.

Kada uključite detalje o pozivanju videozapisa, možete uključiti i IVR IP adresu, vezu za pridruživanje Skypeu za tvrtke ili oboje.

6

Kliknite Dodaj jezik, a zatim na padajućem izborniku odaberite jezik da biste stvorili prilagođeno zaglavlje i podnožje za bilo koji jezik koji podržava usluga hibridnog kalendara. Kada dobijete željeni tekst zaglavlja i podnožja, kliknite Spremi.

Vrijednosti zaglavlja i podnožja imaju najviše 1024 znaka (uključujući razmake).

7

Nakon dodavanja prilagođenog zaglavlja i podnožja za jezik, možete odabrati taj jezik kao zadani za bilo koji drugi jezik koji nema definirano prilagođeno zaglavlje i podnožje. Zadani izbor jezika automatski se sprema.