Prilagodite predloške e-pošta -pošte

Odaberite koje pojedinosti o pridruživanju sastancima usluga kalendara uključuje u pozivnice za sastanke.
1.

Prijavite se na pregled korisnikahttps://admin.webex.com/login .

2.

U lijevom navigacijskom oknu, ispod Usluge kliknite Sastanak > Postavke .

3.

Locirajte Prilagodba pridruživanja sastanku odjeljak.

4.

Odaberite želite li prikazati Pridružite se telefonom detaljima.

Kada uključite pojedinosti o pozivu, također možete odabrati da dodate vezu na globalne brojeve za pozive, vezu na ograničenja besplatnih poziva ili oboje.

5.

Prikažite ili sakrijte pojedinosti o pridruživanju iz aplikacije ili uređaja za video konferencije.

Kada uključite pojedinosti video biranja, također možete odabrati da uključite IVR IP adresa, veza za pridruživanje Skypeu za tvrtke ili oboje.

6.

Kliknite Dodajte jezik a zatim odaberite jezik s padajući izbornik kako biste stvorili prilagođeno zaglavlje i podnožje za bilo koji od jezika koje podržava usluga hibridnog kalendara. Kada dobijete željeni tekst zaglavlja i podnožja, kliknite Spremi .

Vrijednosti zaglavlja i podnožja imaju najviše 1024 znaka svaka (uključujući razmake).

7

Nakon što dodate prilagođeno zaglavlje i podnožje za jezik, možete odabrati taj jezik kao zadani za bilo koji drugi jezik koji nema definirano prilagođeno zaglavlje i podnožje. Vaš zadani izbor jezika sprema se automatski.