Prilagođavanje predložaka e-pošte

Odaberite detalje o pridruživanju sastanku koje usluga kalendara uključuje u pozivnice za sastanak.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu pogledajte stavku Postavke organizacije.

2

Pronađite odeljak Prilagođavanje detalja pridruživanja sastanku.

3

Odaberite da li želite da prikažete detalje pridruživanja telefonom.

Kada uključite detalje pozivanja, takođe možete odabrati da dodate vezu ka globalnim brojevima poziva, vezu ka ograničenjima poziva bez putarine ili oboje.

4

Prikažite ili sakrijte detalje o pridruživanju sa uređaja za konferencije aplikacije ili video zapisa.

Kada uključite detalje o biranju video zapisa, takođe možete odabrati da uključite IVR IP adresu, vezu za pridruživanje usluzi Skype za posao ili oboje.

5

Kliknite na dugme Dodaj jezik, a zatim u padajućem meniju izaberite jezik da biste kreirali prilagođeno zaglavlje i podnožje stranice za bilo koji jezik koji usluga hibridnog kalendara podržava. Kada imate tekst zaglavlja i podnožja stranice koji želite, kliknite na dugme Sačuvaj .

Vrednosti zaglavlja i podnožja imaju najviše 1024 znaka (uključujući razmake).

6

Kada dodate prilagođeno zaglavlje i podnožje stranice za jezik, možete da odaberete taj jezik kao podrazumevani za bilo koji drugi jezik koji nema definisano prilagođeno zaglavlje i podnožje stranice. Podrazumevani izbor jezika se automatski čuva.