Prilagodi šablone e-pošte

Izaberite detalje sastanka koje Hibridni kalendar uključuje u pozivnice za sastanke.

1

Prijavite se u korisničko viđenje uslugehttps://admin.webex.com/login.

2

U levom navigacionom oknu, u odeljku Usluge kliknite na Sastanak.

3

Pronađite odeljak Prilagodite detalje sastanka za pridruživanje.

4

Izaberite da li želite da prikažete detalje o pridruživanju putem telefona.

Kada uključite detalje pozivanja, možete da dodate vezu do globalnih brojeva za pozivanje, vezu do ograničenja besplatnog pozivanja ili oboje.

5

Prikaži ili sakrij detalje o pridruživanju iz aplikacije ili video-konferencijskog uređaja.

Kada uključite detalje o video pozivanju, možete da izaberete i da uključite IP adresu za IVR, vezu za pridruživanje putem Skype-a za preduzeća ili oboje.

6

Kliknite na Dodaj jezik, a zatim izaberite jezik iz padajućeg menija da biste napravili prilagođeno zaglavlje i podnožje za bilo koji od jezika koje podržava hibridni kalendar. Kada dobijete tekst zaglavlja i podnožja koji želite, kliknite na Sačuvaj.

Vrednosti zaglavlja i podnožja imaju najviše 1024 znaka (uključujući razmake).

7

Kada dodate prilagođeno zaglavlje i podnožje za jezik, možete da izaberete taj jezik kao podrazumevani za bilo koji drugi jezik koji nema definisano prilagođeno zaglavlje i podnožje. Podrazumevani izbor jezika se automatski čuva.