Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail

Wybierz szczegóły dołączania do spotkania, które usługa kalendarza zawiera w zaproszeniach na spotkania.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do pozycji Ustawienia organizacji.

2

Znajdź sekcję Dostosuj szczegóły dołączania do spotkania.

3

Wybierz, czy chcesz wyświetlić szczegóły dołączania według telefonu.

Po dodaniu szczegółów połączeń telefonicznych można również dodać łącze do globalnych numerów połączeń, łącze do bezpłatnych połączeń lub oba te łącze.

4

Pokazywać lub ukrywać szczegóły dotyczące łączenia z aplikacji lub urządzenia do wideokonferencji.

Po dodaniu szczegółów wybierania numeru wideo można również dołączyć adres IP IVR, łącze dołączenia do programu Skype dla firm lub oba te elementy.

5

Kliknij pozycję Dodaj język, a następnie wybierz język z menu rozwijanego, aby utworzyć niestandardowy nagłówek i stopkę dla dowolnego języka obsługiwanego przez usługę kalendarza hybrydowego. Jeśli masz odpowiedni tekst nagłówka i stopki, kliknij przycisk Zapisz.

Wartości nagłówka i stopki mają maksymalnie 1024 znaki (łącznie ze spacjami).

6

Po dodaniu niestandardowego nagłówka i stopki dla języka można wybrać ten język jako domyślny dla każdego innego języka, który nie ma zdefiniowanego niestandardowego nagłówka i stopki. Domyślny wybór języka jest zapisywany automatycznie.