Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail

Wybierz szczegóły dołączenia do spotkania, które usługa kalendarza zawiera w zaproszeniach na spotkania.

1

Zaloguj się do widoku klienta https://admin.webex.com/login.

2

W okienku nawigacji po lewej stronie w obszarze Usługi kliknij pozycję Spotkanie .

3

Zlokalizuj sekcję Dostosowywanie szczegółów dołączania do spotkania.

4

Wybierz, czy mają być wyświetlane szczegóły dołączania przez telefon.

Po dołączeniu szczegółów połączeń telefonicznych możesz również dodać link do globalnych numerów połączeń, link do ograniczeń bezpłatnych połączeń lub oba te elementy.

5

Pokazywanie lub ukrywanie szczegółów dołączania z poziomu aplikacji lub urządzenia do wideokonferencji.

Po dołączeniu szczegółów wybierania wideo możesz również dołączyć adres IP IVR, łącze dołączania do programu Skype dla firm lub oba te elementy.

6

Kliknij przycisk Dodaj język, a następnie wybierz język z menu rozwijanego, aby utworzyć niestandardowy nagłówek i stopkę dla dowolnego języka obsługiwanego przez hybrydową usługę kalendarza. Po uzyskaniu odpowiedniego tekstu nagłówka i stopki kliknij przycisk Zapisz.

Wartości nagłówka i stopki mają maksymalnie 1024 znaki (łącznie ze spacjami).

7

Po dodaniu niestandardowego nagłówka i stopki dla języka możesz wybrać ten język jako domyślny dla każdego innego języka, który nie ma zdefiniowanego niestandardowego nagłówka i stopki. Domyślny wybór języka zostanie zapisany automatycznie.