Преди да започнете:
  • Домакините трябва да използват най-новото приложение за срещи

  • На *3 командата не е достъпна за участниците, които са се присъединили от настолното, уеб или мобилното приложение

  • звукови подсказвания са достъпни на всички местни езици

За да чуете списък с DTMF команди, налични по време на вашата среща или събитие, натиснете **.

1

Когато дойде време да се присъедините, отворете поканата по имейл и използвайте Присъединете се по телефона информация за набиране.

2

Въведете код за достъп от поканата по имейл, последван от знака за лири и след това въведете отново паунд, когато бъдете подканени.

3

След като срещата започне, ако имате въпрос, натиснете *3, за да вдигнете ръка.

Аудио подкана: „Вдигнахте ръка, за да зададете въпрос. Моля, изчакайте да говорите, докато домакинът ви се обади."
4

Ако вече не искате да задавате въпрос или домакинът вече ви се е обадил, натиснете *3, за да спуснете ръката си.

Аудио потвърждение: — Спуснахте ръката си.