Pre nego što počnete:
  • Organizatori moraju da koriste najnoviju aplikaciju Meetings

  • / *3 komanda nije dostupna za učesnike koji su se pridružili sa radne površine, veba ili mobilne aplikacije

  • Ova audio upiti dostupna na svim lokalnim jezicima

Da biste čuli listu komandi DTMF dostupnih tokom sastanka ili događaja, pritisnite **.

1

Kada bude vreme za pridruživanje, otvorite pozivnicu putem e-pošte i koristite informacije o pridruživanju putem telefona za pozivanje.

2

Unesite pristupni kôd iz pozivnice putem e-pošte, a zatim znak za funtu, a zatim ponovo unesite funtu kada se to od vas zatraži.

3

Kada sastanak počne, ako imate pitanje, pritisnite *3 da biste podigli ruku.

Audio upit: Podigli ste ruku da postavite pitanje. Sačekajte da govorite dok vas organizator ne pozove."
4

Ako više ne želite da postavljate pitanje ili vas je organizator već pozvao, pritisnite *3 da biste spustili ruku.

Audio potvrda: Spustili ste ruku.