Før du starter:
  • Verter må bruke det nyeste Meetings-programmet

  • Filen *3 kommandoen er ikke tilgjengelig for deltakere som ble med fra skrivebordet, nettet eller mobilappen

  • lydmeldinger er tilgjengelige på alle lokale språk

Hvis du vil høre en liste over DTMF-kommandoer som er tilgjengelige under møtet eller hendelsen, trykker du på **.

1

Når det er på tide å bli med, åpner du e-postinvitasjonen og bruker Bli med via telefon informasjon å ringe inn.

2

Angi tilgangskoden fra e-postinvitasjonen, etterfulgt av firkanttasten (#), og trykk deretter på firkanttasten en gang til når du blir bedt om det.

3

Når møtet starter, taster du *3 for å rekke opp hånden hvis du har et spørsmål.

Lydmelding: «Du rakk opp hånden for å stille et spørsmål. Vent med å snakke til verten sier at det er din tur.»
4

Hvis du ikke vil stille spørsmålet likevel, eller verten allerede har kalt på deg, taster du *3 for å senke hånden.

Lydbekreftelse: «Du har senket hånden».