Dříve než začnete:
  • Hostitelé musí používat nejnovější aplikaci Meetings

  • Soubor *3 příkaz není k dispozici účastníkům, kteří se připojili z počítačové, webové nebo mobilní aplikace

  • Zvukové výzvy jsou k dispozici ve všech místních jazycích

Chcete-li si poslechnout seznam příkazů DTMF dostupných během schůzky nebo události, stiskněte tlačítko **.

1

Až nastane čas připojit se, otevřete e-mailovou pozvánku a pomocí informací o připojení telefonicky se připojte.

2

Zadejte přístupový kód z e-mailové pozvánky, stiskněte tlačítko # a po výzvě stiskněte tlačítko # znovu.

3

Jakmile schůzka začne, pokud máte dotaz, stisknutím tlačítka *3 zvedněte ruku.

Zvuková výzva: "Zvedl jsi ruku, abys položil otázku. Počkejte, až vás hostitel vyvolá.“
4

Pokud se již nechcete na nic ptát nebo vás hostitel již vyzval, stiskněte klávesu *3 a skláněj ruku.

Potvrzení zvuku: "Sklopil jsi ruku."