Przed rozpoczęciem:
  • Prowadzący muszą korzystać z najnowszej aplikacji Meetings

  • Plik *3 polecenie nie jest dostępne dla uczestników, którzy dołączyli z aplikacji klasycznej, internetowej lub mobilnej

  • Komunikaty audio są dostępne we wszystkich językach lokalnych

Aby usłyszeć listę poleceń DTMF dostępnych podczas spotkania lub wydarzenia, naciśnij przycisk **.

1

Gdy nadejdzie czas, aby dołączyć, otwórz zaproszenie e-mail i użyj informacji Dołącz przez telefon , aby się połączyć.

2

Wprowadź kod dostępu z zaproszenia e-mail, następnie znak funta, a następnie w odpowiedzi na monit ponownie wpisz znak funta.

3

Po rozpoczęciu spotkania, jeśli masz pytanie, naciśnij *3, aby podnieść rękę.

Komunikat dźwiękowy: "Podnieśliście rękę, aby zadać pytanie. Poczekaj, aż prowadzący pozwoli Ci zabrać głos”.
4

Jeśli nie chcesz już zadawać pytania lub gospodarz już cię wezwał, naciśnij *3, aby oliść rękę.

Potwierdzenie dźwięku: "Opuściłeś rękę."