Innan du börjar:
  • Värdar måste använda det senaste Meetings-programmet

  • Filen *3 kommandot är inte tillgängligt för deltagare som deltog från skrivbordet, webben eller mobilappen

  • Ljuduppmaningarna är tillgängliga på alla lokala språk

Om du vill höra en lista över tillgängliga DTMF-kommandon under mötet eller händelsen trycker du på **.

1

När det är dags att delta öppnar du e-postinbjudan och använder Delta via telefon information för att ringa in.

2

Ange åtkomstkoden i e-postinbjudan, följt av fyrkant och ange sedan fyrkant igen när du uppmanas att göra det.

3

När mötet väl har börjat trycker du på *3 om du har en fråga för att räcka upp handen.

Ljuduppmaning: "Du har räckt upp handen för att ställa en fråga. Vänta med att tala tills värden ringer dig."
4

Om du inte längre vill ställa en fråga, eller om värden redan har ringt på dig, tryck *3 för att sänka handen.

Ljudbekräftelse: "Du har sänkt handen."