Отворете екипното пространство, което искате да архивирате, отидете Информация за космосаи след това изберете Архивно пространство .

Изберете екипното пространство, което искате да архивирате, докоснете менюто за дейности, изберете Информация , след което докоснете Архивирайте това пространство .

Изберете екипното пространство, което искате да архивирате, докоснете менюто за дейности, изберете Информация , след което докоснете Архивирайте това пространство .

Изберете екипното пространство, което искате да архивирате, щракнете Вижте настройките на пространствотои след това изберете Архивно пространство .