Arşivlemek istediğiniz ekip alanı açın, Alan Bilgileri seçeneğine gidin veardından Alanı arşivle öğesiniseçin.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanı seçin, etkinlik menüsüne dokunun, Bilgi öğesini seçin ve ardından Bu Alanı Arşivle seçeneğinedokunun.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanı seçin, etkinlik menüsüne dokunun, Bilgi öğesini seçin ve ardından Bu Alanı Arşivle seçeneğinedokunun.

Arşivlemek istediğiniz ekip alanı seçin, Alan ayarlarını görüntüle 'ye tıklayın veardından Alanı arşivle öğesiniseçin.