פותחים את מרחב הצוות שרוצים לשמור בארכיון, עוברים אל 'מידע על החלל ' ובוחרים באפשרות 'מרחב ארכיון '.

בוחרים את מרחב הצוות שרוצים לשמור בארכיון, מקישים על תפריט הפעילות, בוחרים באפשרות מידע ואז מקישים על ארכיון הנכס הזה.

בוחרים את מרחב הצוות שרוצים לשמור בארכיון, מקישים על תפריט הפעילות, בוחרים באפשרות מידע ואז מקישים על ארכיון הנכס הזה.

בוחרים את שטח הצוות שרוצים להעביר לארכיון, לוחצים על הצגת הגדרות הנכס ואז בוחרים את שטח הארכיון.