Otvorite prostor tima koji želite da arhivirate, idite na informacije o prostoru, a zatim izaberite "Arhiviraj prostor".

Izaberite prostor tima koji želite da arhivirate, dodirnite meni aktivnosti, izaberite informacije, a zatim dodirnite Arhiviraj ovaj prostor.

Izaberite prostor tima koji želite da arhivirate, dodirnite meni aktivnosti, izaberite informacije, a zatim dodirnite Arhiviraj ovaj prostor.

Izaberite prostor tima koji želite da arhivirate. Kliknite na " Prikaži podešavanja prostora", a zatim izaberite "Arhiviraj prostor".