Åpne teamområdet du vil arkivere, gå til Områdeinformasjon, og velg deretter Arkivområde .

Velg teamområdet du vil arkivere, og trykk på aktivitetsmenyen, velger du Info , og trykk deretter på Arkiver dette området .

Velg teamområdet du vil arkivere, og trykk på aktivitetsmenyen, velger du Info , og trykk deretter på Arkiver dette området .

Velg teamområdet du vil arkivere, og klikk på Vis innstillinger for område, og velg deretter Arkivområde .