Присъединете се към продължаващо събрание в групово пространство

1

От началния екран, кажете Група.

Всички текущи срещи са показани.

2

Кажете Избор на елемент и номера до събранието, към което искате да се присъедините.

3

Кажи Присъедини се къмпоканата.

Присъединяване към планирано събрание

В горната част на екрана се показва известие, преди събранието да е планирано за стартиране.

  • Кажете Присъединяване към покана за присъединяване към събранието рано.

  • Кажете "Игнориране на повикването", за да прекратите известието.

Таймерът за обратно броене се показва също до пространството или името на лицата, преди събранието да започне:

Присъединяване към събрания, които не са свързани с интервал

Можете също да се присъедините към срещи за лична заседателна зала (PMR) или за събрания в заседателната зала за сътрудничество (CMR), които сте били поканени да присъствате.

1

От началния екран, казват Срещи.

Всички текущи и предстоящи срещи са показани.

2

Кажете Избор на елемент и номера до събранието, към което искате да се присъедините.

3

Кажи Присъедини се къмпоканата.