Присъединете се към текуща среща в групово пространство

1

От началния екран, да речем Група.

Показват се всички текущи срещи.

2

Казвам Избери предмет и номера до срещата, към която искате да се присъедините.

3

Казвам Присъединете се към обаждането.

Присъединете се към насрочена среща

Известие се показва в горната част на екрана, преди да е насрочено да започне среща.

  • Казвам Присъединете се към обаждането да се присъединят към срещата по -рано.

  • Казвам Игнориране на обаждането за отхвърляне на уведомлението.

Таймер за обратно броене също се показва до интервала или името на хората, преди срещата да е насрочена за начало:

Присъединете се към срещи, които не са свързани с пространство

Можете също така да се присъедините към лични заседателни зали (PMR) или заседателни зали за сътрудничество (CMR), на които сте били поканени.

1

От началния екран, да речем Срещи.

Показват се всички текущи и предстоящи срещи.

2

Казвам Избери предмет и номера до срещата, към която искате да се присъедините.

3

Казвам Присъединете се към обаждането.