Dołącz do trwającego spotkania w przestrzeni grupowej

1

Na ekranie głównym powiedz Grupa.

Wyświetlane są wszystkie trwające spotkania.

2

Mowić Wybierz przedmiot oraz numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Mowić Dołącz do rozmowy.

Dołącz do zaplanowanego spotkania

Powiadomienie jest wyświetlane u góry ekranu przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania.

  • Mowić Dołącz do rozmowy dołączyć do spotkania wcześniej.

  • Mowić Ignoruj połączenie odrzucić powiadomienie.

Licznik odliczania jest również wyświetlany obok nazwy przestrzeni lub osoby przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania:

Dołącz do spotkań niezwiązanych z przestrzenią

Możesz także dołączyć do spotkań w Personal Meeting Room (PMR) lub Collaboration Meeting Room (CMR), do których zostałeś zaproszony.

1

Na ekranie głównym powiedz Spotkania.

Wyświetlane są wszystkie trwające i nadchodzące spotkania.

2

Mowić Wybierz przedmiot oraz numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Mowić Dołącz do rozmowy.