Dołącz do trwającego spotkania w przestrzeni grupowej

1

Na ekranie głównym, powiedz Group.

Wszystkie bieżące spotkania są wyświetlane.

2

Powiedz Wybierz element i numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Powiedz dołącz do połączenia.

Dołączanie do zaplanowanego spotkania

Powiadomienie jest wyświetlane w górnej części ekranu, przed rozpoczęciem spotkania.

  • Powiedz Dołącz do połączenia, aby dołączyć do spotkania wcześniej.

  • Powiedz, ignoruj wywołanie, aby odrzucić powiadomienie.

Minutnik jest również wyświetlany obok miejsca lub nazwy osób, przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania:

Dołączanie do spotkań niezwiązanych z przestrzenią

Możesz również dołączyć do spotkań osobistej sali konferencyjnej (PMR) lub spotkania w sali konferencyjnej współpracy (CMR), do których zaproszono.

1

Na ekranie głównym, powiedz Spotkania.

Wszystkie bieżące i nadchodzące spotkania są wyświetlane.

2

Powiedz Wybierz element i numer obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.

3

Powiedz dołącz do połączenia.