Delta i ett pågående möte i ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

Alla pågående möten visas.

2

Säg Välj objekt och siffran bredvid det möte du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.

Ansluta till ett schemlagt möte

Ett meddelande visas högst upp på skärmen innan ett möte har planerats att starta.

  • Säg delta i samtal för att ansluta till mötet tidigt.

  • Säg ignorera samtal för att stänga meddelandet.

En nedräkningstimer visas även bredvid utrymmets eller personens namn, innan mötet har planerats att starta:

Delta i möten som inte är kopplade till ett utrymme

Du kan även delta i Personliga mötesrum (PMR) och Mötesrum för samarbete (CMR) som du har bjudits in till.

1

På startskärmen säger du möten.

Alla pågående och kommande möten visas.

2

Säg Välj objekt och siffran bredvid det möte du vill delta i.

3

Säg Delta i samtal.